Dětský diagnostický ústav <br>a SVP LIBEREC
Dětský diagnostický ústav
a SVP LIBEREC

Od 2. 1. 2023 je v provozu nové Středisko výchovné péče v Jablonci nad Nisou

Základní informace o zpracování osobních údajů při testování na onemocnění Covid-19

Základní informace o zpracování osobních údajů při testování na onemocnění Covid-19 1

Základní informace o zpracování osobních údajů při testování na onemocnění Covid-19 zaměstnanců a dětí v DDÚ Liberec a jeho součástí

Základní informace o zpracování osobních údajů při testování na onemocnění Covid-19

Informace je uveřejňována pro plnění povinnosti stanovené v článcích 12 až 14 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (dále jen „nařízení“).

Tento dokument slouží k řádnému informování zaměstnanců a žáků o rozsahu, účelu, době zpracování osobních údajů v souvislosti s nařízením povinného testování zaměstnanců na přítomnost onemocnění Covid-19.

1. Obecné informace o správci a pověřenci pro ochranu osobních údajů

Základní identifikační a kontaktní údaje správce:

Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče a základní škola, Liberec

U Opatrovny 3, Liberec

Elektronická adresa: podatelna@ddu-liberec.cz

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Dr. Ing. Luboš Sychra

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 529/5, 118 12  Praha 1

Elektronická adresa: gdpr@msmt.cz

2. Informace o zpracování

Zpracovávány jsou osobní údaje: jméno a příjmení, datum provedení testu a výsledek testu (případně uvedení důvodu pro netestování)

Osobní údaje zaměstnanců jsou zpracovávány za účelem předcházení dalšího šíření onemocnění COVID-19 a prokázání plnění a kontroly plnění povinností uložených správci právními předpisy.

Zpracování osobních údajů zaměstnanců a žáků vedených v evidenci provedených testů je plněním právní povinnosti uložené správci dle čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví je při testování zpracovávána zvláštní kategorie osobních údajů vypovídajících o zdravotním stavu dle čl. 9 odst. 2 písm. i) obecného nařízení.

Testování je prováděno na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví MZDR 14592/2021-2/MIN/KAN ze dne 6. 4. 2021 (v případě zaměstnanců) a MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN ze dne 6. 4. 2021 (v případě žáků), kterými je vydán příkaz k provedení testování na přítomnost onemocnění COVID-19. 

Lhůta pro zpracování (uchování) osobních údajů je 30 dnů po ukončení platnosti nařízení

Příjemcem osobních údajů mohou být orgány ochrany veřejného zdraví za účelem případné kontroly plnění uloženého opatření. Údaje nejsou předávání do zahraničí. Správce nebude provádět automatizované rozhodování, včetně profilování.

3. Informace o základních právech subjektů údajů

Subjekt údajů (tj. fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují) má právo požadovat od správce osobních údajů (prostřednictvím kontaktních údajů správce dle bodu 1): 

- přístup k osobním údajům, které se jej týkají, podle článku 15 nařízení, 

- opravu osobních údajů podle článku 16 nařízení (právo požadovat opravu osobních údajů, pokud budou v evidenci provedených testů uvedeny nepřesné osobní údaje), 

- výmaz osobních údajů podle článku 17 nařízení (pouze, pokud by ze strany správce docházelo ke zpracování osobních údajů, u nichž pominul účel jejich zpracování), nebo

- omezení zpracování osobních údajů podle článku 18 nařízení (nelze uplatnit s výjimkou, pokud subjekt údajů osobní údaje potřebuje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. 

Pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů správcem je porušeno nařízení nebo jiné povinnosti se vztahem k ochraně osobních údajů stanovené právním předpisem, má právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů:

Úřad pro ochranu osobních údajů 

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7         

E-mail: posta@uoou.cz

ID datové schránky: qkbaa2n 

IČO: 70837627

 

Datum vložení: 29. 4. 2021 14:26
Datum poslední aktualizace: 10. 5. 2021 9:50
Autor: Správce Webu

O nás

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Svátek

Svátek má Taťána

Dětský diagnostický ústav
a SVP LIBEREC

PODPORUJÍ