Úvod

banner

logo šablony škola

Aktuálně:

Dětský diagnostický ústav příjme

o d b o r n é h o   v y c h o v a t e l e – v y c h o v a t e l k u

ke skupině dětí do dvojice (žena-muž)
Požadavek: VŠ speciální pedagogika

nástup dle dohody

nabídky pouze na e-mail: v.brebta@gmail.com

XXXX

Dětský diagnostický ústav příjme

p s y c h o l o g a (p s y c h o l o ž k u)

do komunitně terapeutického systému pro práci s dětmi i rodinami  v rámci zařízení, i pro ambulanci.

Praxe v oboru psychologické diagnostiky, či psychoterapie vítána.

nabídky pouze na e-mail: v.brebta@gmail.com

XXXX

Dětský diagnostický ústav příjme

u č i t e l e/ u č i t e l k u

Vzdělání: učitelství na PF – magisterský obor, aprobace pro 2. stupeň ZŠ, nejlépe v kombinaci s matematikou

Malotřídní forma výuky – zpravidla 8 dětí ve třídě, týmová práce v komunitně terapeutickém systému

Podmínka: absolvent speciální pedagogiky pro učitele (nebo zahájení studia), min. jednoletá učitelská praxe výhodou

Nabídky pouze na e-mail: j.lankova@ddu-liberec.cz

************************************************************